FR EN ES
+

Bestiary

Name Type Level
Bwork Magus Monster Lvl 39 - 51
Elemental Air Bwork Monster Lvl 171 - 180
Elemental Earth Bwork Monster Lvl 171 - 180
Swimp the Simple Monster Lvl 200 - 220
Elemental Fire Bwork Monster Lvl 171 - 180
Cybwork Monster Lvl 173 - 185
Bwork Monster Lvl 44 - 56
Elemental Water Bwork Monster Lvl 171 - 180
Bwork Archer Monster Lvl 37 - 48
Mama Bwork Monster Lvl 170 - 178
Bworkette Dungeon keeper Lvl 50
Bworker Dungeon keeper Lvl 180